Положення та інформація про афілійованих осіб

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію та інші не розроблялися, а також не розроблявся принцип (кодекс) корпоративного управління товариства. ПрАТ “ШФ “Зорянка” діє згідно статуту та ЗУ “Про акціонерні товариства”. Філії та представництва у підприємства відсутні. Афілійовані особи у товаристві відсутні
Статут
Статут 2017 від 14.04.2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 2017

Висновки ревізійної комісії та аудитора товариства

Аудиторський висновок 2010 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2010 рік
Аудиторський висновок 2011 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2011 рік
Аудиторський висновок за 2012 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2012 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2016 рік від 14.04.2017р.
Аудиторський висновок за 2016 рік від 03.05.2017р
Аудиторський висновок за 2017 рік
Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2017 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів, підсумки голосування

Повідомлення про проведення зборів від 04 04 2011
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 04.04.2011р
Повідомлення про проведення зборів від 08 08 2011
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 08.08.2011р
Повідомлення про проведення зборів від 06 04 2012
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 06.04.2012р
Повідомлення про проведення зборів від 25 03 2013
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 25.03.2013р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 04.04.2014р
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 04.04.2014р

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 03.04.2015р
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів від 03.04.2015р

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016р
Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016р
Протокол про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016р

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. від 27.02.2017 р.
Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 14.04.2017р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 13.03.2018р
Додаткова інформація до повідомлення від 19.04.2018 р.
Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах 2018 р
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р (розміщено 04.03.2019р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів 2019 р. (розміщено 18.04.2019р.)
Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах від 19.04.2019 року (розміщено 23.04.2019)

footer>